Kolo Štěstí - Podmínky

Informace o zpracovávání osobních údajů provozovatelem pro marketingové účely

Poskytované podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), v účinném znění ode dne 25.05.2018 (dále i „Nařízení GDPR“) a o změně a doplnění některých zákonů, v účinném znění ode dne 25.05.2018 (dále i „Zákon o ochraně osobních údajů“).

Vložením údajů uděluji dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti PECKY INTERNATIONAL s.r.o., U Hřiště 334, Tuchoměřice, IČ: 06424872 (dále i správce) a to:

 1. V rozsahu: e-mailová adresa
 2. Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků a/nebo služeb
 3. Po dobu nevyhnutně nutnou, maximálně ale 5 let ode dne přihlášení.
 4. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováváním údajů, udělených v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů je dobrovolný, a že tento svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti PECKY INTERNATIONAL s.r.o. učiněno písemně.
 5. Zprostředkovatelem, který zpracovává pro správce osobní údaje je společnost Pixal, s.r.o., provozovatel widgetu Koloo. Správce čestně vyhlašuje, že při výběru jednotlivých zprostředkovatelů dbal na jejich odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jejich schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů přijatými bezpečnostními opatřeními ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Po celou dobu zpracování osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti, máte právo na vysvětlení nebo jejich opravu.

Podmínky použití akce Kolo Štěstí.

 1. Pořadatelem akce je PECKY INTERNATIONAL s.r.o., se sídlem: U Hřiště 334, Tuchoměřice, IČ: 06424872.
 2. Slevové kódy jsou platné po dobu trvání akce.
 3. Platnost slevového kódu nelze prodloužit.
 4. Každý účastník akce může točit každý den pouze jednou.
 5. Výhry se můžou po dobu trvání akce měnit. Vždy aktuální seznam výher je zobrazený přímo v kotouči kolotoče.
 6. Za neuplatněné slevové kódy nelze vracet finanční hotovost nebo se jinak dožadovat proplacení nevyužité výhry.
 7. Slevové kódy se uplatňují pouze v eshopu Limosky.cz.
 8. Pořadatel akce si vyhrazuje právo akci ukončit bez udání důvodu.
 9. Pořadatel akce nenese odpovědnost za případné problémy se zobrazením widgetu Koloo.